Hoe werkt MijnAmbulancezorg?

Als u behandeld bent door een ambulancedienst biedt MijnAmbulancezorg u inzage in uw medisch dossier waar en wanneer u wilt. MijnAmbulancezorg wordt gevoed door alle Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) in Nederland vanuit de eigen patiëntendossiers. Een groot deel van de gegevens in deze dossiers kunt u zelf bekijken door in te loggen via de website van een RAV of op www.mijnambulancezorg.nl. Inloggen kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. MijnAmbulancezorg is een beveiligde website waarop u alleen in kunt loggen met de DigiD app.


Inloggen met DigiD

Gaat u naar uw gemeentehuis, of naar het loket van een andere overheidsinstelling? Dan moet u in veel gevallen uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs laten zien. Zo weet de overheid wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

DigiD staat voor ‘digitale identiteit’. De DigiD is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord, die u allebei zelf kiest. Met uw DigiD kunt u veilig inloggen op websites van de overheid en in de zorg. Bekende voorbeelden zijn de Belastingdienst en de persoonlijke omgeving van uw zorgverzekeraar en het ziekenhuis. Uw DigiD is 3 jaar geldig nadat u deze voor het laatst heeft gebruikt.

Medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens die heel goed beveiligd moeten worden. Daarom heeft de overheid bepaald dat vanaf 1 januari 2021 burgers niet meer met DigiD via gebruikersnaam, wachtwoord en sms-controle in mogen loggen, maar dat hiervoor de DigiD app gebruikt moet worden. Hiervoor heeft u een smartphone nodig. Met de app kunt u eenvoudig inloggen met uw DigiD door het overnemen van een koppelcode, het scannen van een QR-code en het invoeren van een zelfgekozen pincode.

Heeft u nog geen DigiD? Vraag deze dan aan via www.digid.nl/aanvragen.


Stap voor stap uitleg

 1. Op de hoofdpagina van MijnAmbulancezorg ziet u een blauwe knop met de tekst Naar MijnAmbulancezorg.

  Voordat u hier op klikt moet u aangeven dat u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van MijnAmbulancezorg. Lees deze voorwaarden eerst aandachtig door. Door op de link te klikken opent zicht een nieuw venster met de voorwaarden. Nadat u deze hebt gelezen sluit u het venster.

  Wanneer u akkoord gaat met de voorwaarden klikt u op het vierkantje voor de tekst “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden (versie …)”. Daarna klikt u op de blauwe knop “Naar MijnAmbulancezorg”.

 2. U komt nu op een pagina waarbij u moet kiezen bij welke Regionale Ambulancevoorziening u in wilt loggen. Dit is de RAV waarvan u ambulancezorg heeft gehad.

  Wanneer u niet weet welke RAV dit is geweest kunt u deze op basis van plaatsnaam of postcode zoeken. Daarbij gaat het om de plaats waar u was toen de ambulance naar u toe is gekomen. Dat hoeft dus niet uw woonplaats te zijn.

  Klik nu op de naam van de uitgekozen RAV.

 3. U komt nu op een pagina waar u wordt gevraagd om in te loggen met DigiD. Klik op de blauw knop met de tekst “Inloggen met DigiD”.

 4. U wordt nu doorgeleid naar de inlogpagina van DigiD. Kies hier voor inloggen “Met de DigiD app”. Open nu de DigiD app op uw smartphone en log in (zie www.digid.nl/inlogmethodes/digid-app)

 5. U komt nu op een pagina met het logo van MedMij.

  MedMij is een set van afspraken voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens. Deze set van afspraken is vooral bedoeld voor de uitwisseling met Persoonlijke Gezondheidsomgevingen, zogenaamde PGO’s. Ambulancezorg heeft er voor gekozen om voor MijnAmbulancezorg dezelfde afspraken te gebruiken. Vandaar dit scherm met een extra toestemmingsvraag.

  Geef toestemming door op het vierkantje te klikken voor de tekst “Ja, ik geef toestemming”.

  Wanneer er bij de RAV waarbij u probeert in te loggen geen dossiers beschikbaar zijn krijgt u hiervan een melding. U kunt dan ook niet inloggen. U moet dan opnieuw inloggen bij een andere RAV.

 6. U komt nu op de pagina waar u uw dossiers bij de gekozen RAV in kunt zien. Klik hiervoor op het gewenste dossier en er verschijnt een nieuw venster met daarin een PDF van de tijdens de inzet door de ambulancedienst geregistreerde gegevens.

  Wanneer u het dossier gelezen heeft kunt u het venster sluiten.

 7. Wanneer u een vraag heeft over een dossier kunt u contact opnemen met de ambulancedienst die u zorg heeft verleend. U herkent de ambulancedienst aan het logo bovenin de PDF. Via het “?” links in het menu komt u op de pagina Veelgestelde vragen. Kijk of uw vraag met bijbehorend antwoord hier bij staat. Zo niet, klik dan op de aangegeven link. Volg de instructies op deze pagina.

 8. Wanneer u klaar bent en uit wilt loggen klik dan linksonder op het symbool